KE HÅNDBOLD

-IDRÆT OG SOCIALE OPLEVELSER

Referat af generalforsamlingen d. 19/2 2018

Krarup Espe Håndbold

Dagsorden:                                                                                      

 1. 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen stiller forslag om Henning Holst som dirigent, og han vælges.

 1. 2. Valg af stemmetællere

Ole Danielsen og Marianne Kyed vælges som stemmetællere.

 1. 3. Formandens beretning

Glædeligt kan jeg starte med, kort, at sige, at i Krarup Espe Håndbold går det godt.

Vi var, i 2017, 83 medlemmer, der enten er aktive som spillere eller trænere. Det er nogenlunde det samme som året før, så vi holder standarden.

Foråret bød, traditionen tro, på Midtfyns Cup, som endnu engang udfoldede sig som en stor succes, hvor deltagerantallet var stort, og hvor også det økonomiske udbytte blev det hidtil største med et overskud på omkring 100.000 kr..

Sæsonen 2016/2017 sluttede med, at vi havde nogle spillere af sted til en MH24 camp i Kerteminde. Charlotte havde vundet pladserne i en facebook-konkurrence, og 8 af vores drenge kunne således boltre sig på håndboldbanen med Mikkel Hansen som træner, til deres store fornøjelse.

Espe Hallen har været velbesøgt mange lørdage i sæson 2017/2018, idet vi har haft hele 5 børnestævner på hjemmebane med deltagende klubber fra hele Fyn. At afholde mange hjemmestævner er noget vi, i bestyrelsen, har prioriteret dels for at støtte hallen, som selvfølgelig oplever et mersalg i cafeen, når der er mange mennesker i hallen, og dels fordi vi synes, at vi, i Krarup Espe Håndbold, er rigtigt dygtige til at arrangere nogle fede stævner, der giver børnene store håndbold-oplevelser. Oplevelser som vi gerne lægger en masse tid og energi i at give børnene, for det er netop, når vi oplever børnenes glæde ved spillet og fællesskabet, at vi mindes om, hvorfor vi gør det. For det kræver selvfølgelig en indsats at arrangere og afholde et stævne, og vi ser altid gerne, at så mange som muligt tager del i at yde denne indsats!

U5/U6'erne lagde sæsonen ud med kun at være et par spillere, men tilslutningen tog hurtigt fart, og nu løber 6-8 spillere rundt til træning.

Både U7 og U10 har vist sig så overlegne i c-rækken, at de er rykket op i b-rækken, hvor de fortsat klarer sig godt, selvom U10'erne indimellem må låne spillere hos U7 og U8 for at være nok.

Hos turneringsholdene ser det også fornuftigt ud sportsligt lige nu. 

Både U12 piger og drenge ligger, i den nuværende stilling, midt i deres respektive puljer, og har begge haft et par storsejre at fejre.

U14 drengene brager igennem og fører deres pulje, men med de nærmeste forfølgere lige i hælene, så det bliver et spændende forår med dem.

For U14 pigerne har det været en noget mere turbulent sæson, som de startede ud med Lars og Charlotte som trænere. Lige inden jul lykkedes det os at finde dem en ny træner, men det samarbejde holdt desværre ikke så længe. Nu har pigerne selv valgt sig en træner, og så tror vi på et brag af et forår, hvor solen også nok skal begynde at skinne lidt mere på resultaterne.

Vores enlige hold i senior-afdelingen, serie 4-damerne, sluttede 1. halvsæson inden for målsætningen, på en flot 3. plads og har i 2. halvsæson kun lidt et enkelt nederlag.

Her i 2018 er Trille Trolle Håndbold atter kommet i gang efter at have gået lidt sløjt og siden været stoppet i en periode. Det havde tilsyneladende været savnet, for hele 13 børn mødte op og var klar på lege-håndbold den første gang.

Derudover er fællesskabet blevet dyrket, bl.a. ved, at vi arrangerede en fælles juleafslutning for hele klubben inkl. forældre og søskende i form af "hjemme-lørdag", hvor alle turneringsholdene spillede hjemme og med efterfølgende julefrokost i cafeen. Det kunne tyde på, at en tradition er startet, da tilslutningen var overvældende - over 80 deltagere.

Jeg glæder mig til fortsat at være med til at skabe- og få gode oplevelser i klubben, og vil samtidig opfordre til at endnu flere forældre og andre interesserede kommer på banen, for der er nok at tage fat på, og jo flere vi er til at tage del i de forskellige gøremål, jo federe håndbold-oplevelser kan vi skabe for vores børn.

Formand

Linda Føns Madsen

Krarup Espe Håndbold 

 1. 4. Regnskabsaflæggelse

Kasserer Charlotte Madsen aflægger først regnskab for Midtfyns Cup 2017 og herefter aflægges foreningens driftsregnskab, som godkendes.

 1. 5. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 1. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 • Charlotte Virkelyst Madsen (modtager genvalg)
 • Dinna Fløjborg (modtager genvalg)
 • Louise Pilevold Pedersen (modtager genvalg)

Karina Baraviec foreslår sig selv som kandidat, og der begæres skriftlig afstemning.

Charlotte Virkelyst Madsen og Louise Pilevold Pedersen genvælges med hhv. flest og næstflest stemmer. Karina Baraviec vælges ind i bestyrelsen.

 1. 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 • Morten Simonsen (modtager genvalg)
 • Claes Ipsen (modtager ikke genvalg)

Dinna Fløjborg foreslås som kandidat, og hun vælges sammen med Morten Simonsen som suppleant. De arrangerer indbyrdes Morten som 1. suppleant og Dinna som 2. suppleant.

Claes Ipsen udtræder som suppleant af bestyrelsen.

 1. 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år
 • Revisor; Dorthe Jørgensen (modtager genvalg)
 • Revisorsuppleant; Anette Hansen (modtager genvalg)

Både Dorthe og Anette genvælges.

 1. 9. Eventuelt

Der spørges ind til, hvad bestyrelsen gør for at få nye medlemmer i de yngste årgange.

Udfordringer med haltid samt børnenes større interesse for fodbold nævnes som begrundelse for problemerne med at få nye spillere.

Samarbejde med de øvrige foreninger, der bruger hallen nævnes som et af de tiltag bestyrelsen gør for at skabe bedre vilkår for at skaffe nye medlemmer.

Henning Holst forslår ændringer i vedtægterne, hvilke skal godkendes på næste generalforsamling.

Linda beretter, at Marianne Kyed udtræder af hallens bestyrelse, og at Heidi Aabrandt fortsætter som håndbold-repræsentant i halbestyrelsen.

 

---

© 2012. Alle rettigheder forbeholdes.