KE HÅNDBOLD

-IDRÆT OG SOCIALE OPLEVELSER

generalforsamling 24

 

DAGSORDEN:

 1. VALG AF DIRIGENT
 2. VALG AF STEMMETÆLLER
 3. GODKENDELSE AF DAGSORDEN
 4. FORMANDENS BERETNING
 5. REGNSKABSAFLÆGGELSE
 6. VEDTÆGTÆNDRINGS FORSLAG:

 Ændring 1:

§ 4, Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder før udgangen af den måned, hvor ordinær generalforsamling skal afholdes.  

Ønskes ændret til:

§ 4, Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før den ordinære generalforsamling skal afholdes.  

 

Ændring 2:

§ 6, stk 1:

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af minimum 5 personer:  

1. Formand  

2. Kasserer  

3. Næstformand  

4. 2-4 menige medlemmer  

Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at der hvert år vælges halvdelen af medlemmerne - dog ikke formand og kasserer i samme år. 

Ønskes ændret til:Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af minimum 5 personer:  

§ 6, stk 1:

1. Formand  

2. Næstformand  

3. 3-4 menige medlemmer  

Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at der hvert år vælges halvdelen af medlemmerne - dog ikke formand og næstformand i samme år.

Kasseren vælges på generalforsamlingen for en 2 årig periode. Formand og kassèr kan ikke være på valg samme år. Kasseren sørger for rengskab, betaling af regninger, halleje, lønninger, udlæg mm. Kontingent opkrævning samt bogføring.
Bestyrelsen kan vælge en kasserer uden for bestyrelsen, men med forenings ansvar. Kasseren er velkommen til bestyrelsesmøder og i bestyrelsens arbejde men dette er ikke et krav.

 

 1. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
 2. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER: 2 MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN FOR EN 2-ÅRIG PERIODE:

PÅ VALG:

MARIA DREJER HANSEN                             ØNSKER GENVALG

JAN NICOLAJ FRUEHAVE-KRISTENSEN      ØNSKER IKKE GENVALG

STILLER OP TIL BESTYRELSEN:  MARIE NELDEBORG JANSEN

 

 1. VALG AF 2 SUPPLEANTER TIL 1-ÅRIG PERIODE.

          TRINE HANSEN STILLER OP.

 1. VALG AF 1 REVISOR OG 1 REVISOR SUPPLEANT TIL 1-ÅRIG PERIODE.
 2. EVENTUELT

---

© 2012. Alle rettigheder forbeholdes.